Przygotowanie stacji roboczej do pracy

Przed rozpoczęciem pracy należy na wszystkich stacjach roboczych zainstalować przeglądarkę internetową oraz przeglądarkę PDF.


Przeglądarka internetowa

Zalecane jest stosowanie FireFox w wersji min. 2.0 lub Internet Explorer w wersji min. 7.0.


Konfiguracja przeglądarki FireFox

W przypadku korzystania z przeglądarki Mozilla Firefox proponujemy, aby przed pierwszym uruchomieniem programu wykonać następujące czynności, mające na celu uruchomienie mechanizmu cache przyśpieszającego ładowanie stron programu:


Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer

Zalecamy, aby w przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer wyłaczyć blokadę wyskakujących okienek oraz wyłączyć komunikat o niebezpiecznych elementach.


Wyłączenie blokady wyskakujących okienek

Uwaga

Dotyczy Windows XP Service Pack 2.

W celu wyłączenia blokady wyskakujących okienek należy wykonać następujące czynności:


Wyłączenie komunikatu o niebezpiecznych elementach

Aby wyłączyć komunikat o niebezpiecznych elementach należy klikać kolejno:

Wybranie tej opcji nie powoduje istotnego zmniejszenia bezpieczeństwa korzystania z serwisu oraz przeglądarki internetowej.


Przeglądarka PDF

Zalecane jest stosowanie Acrobat Reader w wersji 8.1.3.

Tutaj można pobrać polską wersję 8.1.3 dla Windows 2000/XP. Dla Windows 95/98/NT zalecamy stosowanie wersji 5.0 zamiast 6.0.


Instalacja środowiska uruchomieniowego JAVA

Konfigurację JAVA należy rozpocząć od pobrania i zainstalowania środowiska JAVA.

Tutaj można pobrać najnowszą wersję instalacyjną tego środowiska.

Po zainstalowaniu oraz udanej weryfikacji, którą możemy przeprowadzić na wyżej wymienionej stronie, możemy sprawdzić działanie aplikacji JAVA wykorzystywanych w programie.

Tabela poniżej umożliwia uruchomienie przygotowanych przez autorów programu testów działania aplikacji.

Linki służące do uruchomienia testu

Uzyskany efekt wykonania testu

Efekt wykonania testu w przypadku poprawnego przejścia testu (do porównania)

Przetestuj działanie apletu skanera

tutaj pojawi się efekt wykonania testu apletu skanera

Przetestuj działanie apletu służącego do podpisywania dokumentów

tutaj pojawi się efekt wykonania testu apletu służącego do podpisywania dokumentów